XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T00-T07 Urazy obejmujące liczne okolice ciała
Nie obejmuje:
 • liczne urazy obejmujące tylko jedną okolicę ciała – patrz kategorie S
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia słoneczne (L55.-)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
Obejmuje:
 • urazy obustronne kończyn i urazy dwóch lub więcej okolic ciała sklasyfikowanych w kategoriach S00-S99
T03 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice ciała
T03.0 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące głowę i szyję
Nie obejmuje:
 • gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:innych okolic ciała (T03.8)
Obejmuje:
 • Zwichnięcia, skręcenia i naderwania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S03.- i S13.-
T03.1 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę
Nie obejmuje:
 • gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:innych okolic ciała (T03.8)
Obejmuje:
 • Zwichnięcia, skręcenia i naderwania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S23.-, S33.- i T09.2
T03.2 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych)
Nie obejmuje:
 • gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T03.8)
 • gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:kończyny dolnej (kończyn dolnych) (T03.4)
Obejmuje:
 • Zwichnięcia, skręcenia i naderwania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S43.-, S53.-, S63.- i T11.2
T03.3 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Nie obejmuje:
 • gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T03.8)
 • gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:kończyny górnej (kończyn górnych) (T03.4)
Obejmuje:
 • Zwichnięcia, skręcenia i naderwania okolic sklasyfikowanych w kategoriach S73.-, S83.-, S93.- i T13.2
T03.4 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny górnej (kończyn górnych) i kończyny dolnej (kończyn dolnych)
Nie obejmuje:
 • gdy połączone ze zwichnięciami, skręceniami i naderwaniami:klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy (T03.8)
T03.8 Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące inne kombinacje okolic ciała
T03.9 Liczne zwichnięcia, skręcenia i naderwania, nieokreślone