XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
S60-S69 Urazy nadgarstka i ręki
Nie obejmuje:
 • obustronny uraz nadgarstka i ręki (T00-T07)
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy ramienia, poziom nieokreślony (T10-T11)
S63 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka i ręki
S63.0 Zwichnięcie nadgarstka
Obejmuje:
 • Kości nadgarstka
 • Kości śródręcza, koniec bliższy
 • Kość łokciowa, odcinek dalszy
 • Kość promieniowa, odcinek dalszy
 • Staw nadgarstkowo-śródręczny
 • Staw promieniowo-łokciowy dalszy
 • Staw promieniowo-nadgarstkowy
 • Staw śródnadgarstkowy
S63.1 Zwichnięcie palca
Obejmuje:
 • Kciuk
 • Kości śródręcza, koniec dalszy
 • Paliczek ręki
 • Staw międzypaliczkowy ręki
 • Staw śródręczno-paliczkowy
S63.2 Liczne zwichnięcia palców
S63.3 Urazowe pęknięcie więzadła nadgarstka
Obejmuje:
 • Więzadło łokciowo-nadgarstkowe (dłoniowe)
 • Więzadło poboczne nadgarstka
 • Więzadło promieniowo-nadgarstkowe
S63.4 Urazowe pęknięcie więzadła palca w stawach śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych
Obejmuje:
 • Więzadła poboczne
 • Rozcięgno dłoniowe
 • Więzadła dłoniowe
S63.5 Skręcenie i naderwanie nadgarstka
Obejmuje:
 • Staw promieniowo-nadgarstkowy (więzadło promieniowo-nadgarstkowe)
 • Stawy nadgarstka
S63.6 Skręcenie i naderwanie palca (palców)
Obejmuje:
 • Kciuk
 • Paliczek ręki
 • Staw międzypaliczkowy ręki
 • Staw śródręczno-paliczkowy
S63.7 Skręcenie i naderwanie innej i nieokreślonej części ręki