XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
  • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
  • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R95-R99 Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu
Nie obejmuje:
  • śmierć płodu z nieokreślonej przyczyny (P95)
  • śmierć położnicza BNO (O95)
R99 Inne niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu
Obejmuje:
  • Nieznana przyczyna zgonu
  • Zgon BNO