XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R40-R46 Objawy i cechy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego i zachowania
Nie obejmuje:
 • stanowiące część zaburzeń psychicznych (F00-F99)
R40 Senność, osłupienie i śpiączka
Nie obejmuje:
 • śpiączka:cukrzycowa (E10-E14 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .0)
 • śpiączka:hipoglikemiczna (niecukrzycowa) (E15)
 • śpiączka:mocznicowa (N19)
 • śpiączka:noworodkowa (P91.5)
 • śpiączka:wątrobowa (K72.-)
R41 Inne objawy i dolegliwości dotyczące funkcji poznawczych i świadomości
Nie obejmuje:
 • zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne] (F44.-)
R42 Zawroty głowy i odurzenie
Nie obejmuje:
 • zespoły zawrotów głowy (H81.-)
Obejmuje:
 • Lekkie zawroty głowy
 • Zawroty głowy z uczuciem wirowania BNO
R43 Zaburzenia węchu i smaku
R44 Inne objawy i dolegliwości dotyczące odczuwania i spostrzegania
Nie obejmuje:
 • zaburzenia czucia skórnego (R20.-)
R45 Objawy i dolegliwości dotyczące stanu emocjonalnego
R46 Objawy i dolegliwości dotyczące powierzchowności i zachowania