XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
  • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q65-Q79 Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
Q75 Inne wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy
Nie obejmuje:
  • ubytki czaszki związane z wrodzonymi wadami mózgu takimi jak:bezmózgowie (Q00.0)
  • ubytki czaszki związane z wrodzonymi wadami mózgu takimi jak:małogłowie (Q02)
  • ubytki czaszki związane z wrodzonymi wadami mózgu takimi jak:przepuklina mózgowa (Q01.-)
  • ubytki czaszki związane z wrodzonymi wadami mózgu takimi jak:wodogłowie (Q03.-)
  • wrodzona wada rozwojowa twarzy BNO (Q18.-)
  • wrodzone zespoły zniekształceń sklasyfikowane w kategorii Q87.-
  • zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu] (K07.-)
  • zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe głowy i twarzy (Q67.0-Q67.4)