XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
  • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q65-Q79 Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
Q66 Wrodzone zniekształcenia stóp
Nie obejmuje:
  • wady stóp związane z ubytkami tkanek (Q72.-)
  • zniekształcenia koślawe (nabyte) (M21.0)
  • zniekształcenia szpotawe (nabyte) (M21.1)
Q66.5 Wrodzona stopa płaska
Obejmuje:
  • Stopa płaska:kurczowa
  • Stopa płaska:sztywna
  • Stopa płaska:wrodzona