XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
  • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q30-Q34 Wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego
Q30 Wrodzone wady rozwojowe nosa
Nie obejmuje:
  • wrodzone skrzywienie przegrody nosowej (Q67.4)
Q30.0 Zarośnięcie nozdrzy
Obejmuje:
  • Wrodzone zwężenie nozdrzy (przednich) (tylnych)
  • Zarośnięcie nozdrzy (przednich) (tylnych)
Q30.1 Agenezja i niedorozwój nosa
Obejmuje:
  • Wrodzony brak nosa
Q30.2 Szczelina, rozdwojenie i rozszczep nosa
Q30.3 Wrodzona perforacja przegrody nosowej
Q30.8 Inne wrodzone wady rozwojowe nosa
Obejmuje:
  • Nos dodatkowy
  • Wrodzona nieprawidłowość ściany zatoki nosowej
Q30.9 Wrodzona wada rozwojowa nosa, nieokreślona