XVI Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Nie obejmuje:
  • nowotwory (C00-D48)
  • tężec noworodków (A33)
  • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
  • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
  • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
Obejmuje:
  • stany o początku w okresie okołoporodowym, mimo późniejszego wystąpienia zgonu lub innych powikłań
P80-P83 Stany dotyczące powłok ciała i termoregulacji u płodu i noworodka
P80 Hipotermia u noworodka
P80.0 Zespół urazu zimnego u noworodka
Inne:
  • (Ciężkie i zazwyczaj przewlekłe obniżenie ciepłoty ciała związane z zaróżowieniem powłok, obrzękiem oraz nieprawidłowościami neurologicznymi i biochemicznymi.)
Nie obejmuje:
  • łagodna hipotermia noworodka (P80.8)
P80.8 Inne obniżenie ciepłoty ciała noworodka
Obejmuje:
  • Łagodna hipotermia noworodka
P80.9 Hipotermia noworodka, nieokreślona