XVI Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • tężec noworodków (A33)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
Obejmuje:
 • stany o początku w okresie okołoporodowym, mimo późniejszego wystąpienia zgonu lub innych powikłań
P05-P08 Zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu
P08 Zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała
Inne:
 • (Jeśli znane są urodzeniowa masa ciała i wiek płodowy, wówczas w ocenie należy kierować się przede wszystkim urodzeniową masą ciała.)
Obejmuje:
 • wymienione, bliżej nieokreślone stany będące przyczyną śmierci, choroby lub wymagające dodatkowej opieki nad płodem lub noworodkiem
P08.0 Noworodek o wyjątkowo dużej wadze
Inne:
 • (Dziecko o masie urodzeniowej 4500 g lub więcej.)
Nie obejmuje:
 • zespół:dziecka matki chorej na cukrzycę ciężarnych (P70.0)
 • zespół:dziecka matki chorej na cukrzycę (P70.1)