XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O20-O29 Inne zaburzenia u ciężarnej związane głównie z ciążą
Inne:
 • (Kategorie O24.- i O25 obejmują wszystkie wymienione stany, nawet jeśli występują one podczas porodu lub w okresie połogu.)
Nie obejmuje:
 • choroby położnicze sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i okres połogu (O98-O99)
 • opieka położnicza dotycząca płodu, owodni i potencjalnych powikłań porodowych (O30-O48)
O22 Powikłania żylne w czasie ciąży
Nie obejmuje:
 • stany wymienione jako powikłania:porodu i połogu (O87.-)
 • stany wymienione jako powikłania:poronienia albo ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00-O07)
 • zator tętnicy płucnej z przyczyn położniczych (O88.-)
O22.0 Żylaki kończyn dolnych w ciąży
Obejmuje:
 • Żylaki BNO w ciąży
O22.1 Żylaki narządów płciowych w ciąży
Obejmuje:
 • Żylaki:krocza w ciąży
 • Żylaki:pochwy w ciąży
 • Żylaki:sromu w ciąży
O22.2 Zakrzepowe zapalenia żył powierzchownych w ciąży
Obejmuje:
 • Zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych w ciąży
O22.3 Zakrzepica żył głębokich w ciąży
Obejmuje:
 • Zakrzepica żył głębokich przedporodowa
O22.4 Guzy krwawnicowe w ciąży
O22.5 Zakrzepica żył mózgowych w ciąży
Obejmuje:
 • Zakrzepica zatoki żylnej mózgowej podczas ciąży
O22.8 Inne powikłania ze strony układu żylnego w ciąży
O22.9 Powikłania żylne w czasie ciąży, nieokreślone
Obejmuje:
 • Ciążowe:zaburzenia zakrzepowe BNO
 • Ciążowe:zaburzenia żylne BNO
 • Ciążowe:zapalenie żył BNO