XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O00-O08 Ciąża zakończona poronieniem
Nie obejmuje:
 • kontynuowanie ciąży mnogiej po poronieniu jednego lub więcej płodów (O31.1)
O08 Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Inne:
 • (Kod ten przeznaczony jest głównie dla kodowania chorobowości. W przypadku używania tej kategorii należy postępować zgodnie z zasadami kodowania chorobowości oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.)
O08.2 Zator w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej
Obejmuje:
 • Zator:BNO w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zator:płucny w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zator:płynem owodniowym w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zator:powietrzny w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zator:ropny w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zator:septyczny lub septyczno-ropny w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zator:spowodowany przez mydło w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07
 • Zator:zakrzepowy w następstwie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O00-O07