XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M60-M79 Choroby tkanek miękkich
M70-M79 Inne choroby tkanek miękkich
M72 Choroby fibroblastyczne
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • włókniakowatość zaotrzewnowa (D48.3)
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami M72.
0 Choroby fibroblastyczne (Umiejscowienie mnogie)
1 Choroby fibroblastyczne (Okolica barku)
Obejmuje:
 • łopatka
 • obojczyk
 • staw:barkowo-obojczykowy
 • staw:mostkowo-obojczykowy
 • staw:ramienny
2 Choroby fibroblastyczne (Ramię)
Obejmuje:
 • kość ramienna
 • staw łokciowy
3 Choroby fibroblastyczne (Przedramię)
Obejmuje:
 • kość łokciowa
 • kość promieniowa
 • staw promieniowo-nadgarstkowy
4 Choroby fibroblastyczne (Ręka)
Obejmuje:
 • nadgarstek
 • paliczki
 • stawy pomiędzy tymi kośćmi
 • śródręcze
5 Choroby fibroblastyczne (Okolica miednicy i uda)
Obejmuje:
 • kość udowa
 • miednica
 • pośladek
 • staw biodrowy (biodro)
 • staw krzyżowo-biodrowy
6 Choroby fibroblastyczne (Podudzie)
Obejmuje:
 • piszczel
 • staw kolanowy
 • strzałka
7 Choroby fibroblastyczne (Kostka i stopa)
Obejmuje:
 • staw skokowy
 • stęp
 • śródstopie
 • inne stawy stopy
 • palce stopy
8 Choroby fibroblastyczne (Inne)
Obejmuje:
 • czaszka
 • głowa
 • kręgosłup
 • szyja
 • tułów
 • żebra
9 Choroby fibroblastyczne (Nieokreślone umiejscowienie)
M72.0 Przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena]
M72.1 Guzki na knykciach palców ręki
M72.2 Włókniakowatość rozcięgna podeszwowego
Obejmuje:
 • Zapalenie rozcięgna podeszwowego
M72.4 Włókniakowatość rzekomomięsakowa
Obejmuje:
 • Guzkowe zapalenie rozcięgna
M72.6 Martwicze zapalenie powięzi
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia czynnika zakaźnego.
M72.8 Inne choroby powięzi
Nie obejmuje:
 • zapalenie powięzi:guzkowe (M72.4)
 • zapalenie powięzi:martwicze (M72.6)
 • zapalenie powięzi:okołonerkowe:BNO (N13.5)
 • zapalenie powięzi:okołonerkowe:z zakażeniem (N13.6)
 • zapalenie powięzi:podeszwy (M72.2)
 • zapalenie powięzi:rozlane (eozynofilowe) (M35.4)
Obejmuje:
 • Ropień powięzi
M72.9 Zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej, nieokreślone
Obejmuje:
 • Włókniakowatość BNO
 • Zapalenie powięzi BNO