XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K90-K93 Inne choroby układu pokarmowego
K90 Zaburzenia wchłaniania jelitowego
Nie obejmuje:
 • po zabiegach na przewodzie pokarmowym (K91.2)
K91 Pooperacyjne zaburzenia przewodu pokarmowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • popromienne:zapalenie okrężnicy (K52.0)
 • popromienne:zapalenie prostnicy (K62.7)
 • popromienne:zapalenie żołądka i jelit (K52.0)
 • wrzód żołądkowo-jelitowy (K28.-)
K92 Inne choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • krwawienie z przewodu pokarmowego u noworodków (P54.0-P54.3)
K93 Zaburzenia innych narządów przewodu pokarmowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej