XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K55-K63 Inne choroby jelit
K62 Inne choroby odbytu i odbytnicy
Nie obejmuje:
 • hemoroidy (I84.-)
 • nieprawidłowa czynność kolostomii i enterostomii (K91.4)
 • nietrzymanie kału (R15)
 • wrzodziejące zapalenie odbytnicy (K51.2)
Obejmuje:
 • kanał odbytu
K62.1 Polip odbytnicy
Nie obejmuje:
 • polip gruczolakowaty (D12.8)