XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K55-K63 Inne choroby jelit
K59 Inne czynnościowe zaburzenia jelitowe
Nie obejmuje:
 • czynnościowe zaburzenia żołądka (K31.-)
 • psychogenne zaburzenia jelitowe (F45.3)
 • zaburzenia wchłaniania jelitowego (K90.-)
 • zmiana rytmu wypróżnień BNO (R19.4)
K59.0 Zaparcie
K59.1 Biegunka czynnościowa
K59.2 Jelito neurogenne, niesklasyfikowane gdzie indziej
K59.3 Okrężnica olbrzymia, niesklasyfikowana gdzie indziej
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie czynnika toksycznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:
 • okrężnica olbrzymia:w przebiegu choroby Chagasa (B57.3)
 • okrężnica olbrzymia:w przebiegu choroby Hirschsprunga (Q43.1)
 • okrężnica olbrzymia:wrodzona (bezzwojowa) (Q43.1)
Obejmuje:
 • Rozszerzenie okrężnicy
 • Toksyczne porażenie okrężnicy [megacolon toxicum]
K59.4 Kurcz odbytu
Obejmuje:
 • Przemijający ból odbytu
K59.8 Inne określone czynnościowe zaburzenia jelit
Obejmuje:
 • Atonia okrężnicy
K59.9 Czynnościowe zaburzenia jelit, nieokreślone