XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K40-K46 Przepuklina
Inne:
 • (Przepuklina ze zgorzelą i niedrożnością klasyfikowana jest jako przepuklina ze zgorzelą.)
Obejmuje:
 • przepuklina:nabyta
 • przepuklina:nawracająca
 • przepuklina:wrodzona [poza przepukliną przeponową lub rozworu przełykowego]
K40 Przepuklina pachwinowa
Obejmuje:
 • przepuklina mosznowa
 • przepuklina pachwinowa
 • przepuklina pachwinowa:BNO
 • przepuklina pachwinowa:obustronna
 • przepuklina pachwinowa:pośrednia
 • przepuklina pachwinowa:prosta
 • przepuklina pachwinowa:skośna
K41 Przepuklina udowa
K42 Przepuklina pępkowa
Nie obejmuje:
 • przepuklina pępkowa noworodków (Q79.2)
Obejmuje:
 • przepuklina okołopępkowa
K43 Przepuklina brzuszna
Obejmuje:
 • przepuklina:nadbrzuszna
 • przepuklina:pooperacyjna
K44 Przepuklina przeponowa
Nie obejmuje:
 • przepuklina wrodzona:przeponowa (Q79.0)
 • przepuklina wrodzona:rozworu przełykowego (Q40.1)
Obejmuje:
 • przepuklina okołoprzełykowa
 • przepuklina rozworu (przełykowego) (wślizgowa)
K45 Inne przepukliny brzuszne
Obejmuje:
 • przepuklina:brzuszna, o określonej lokalizacji NGI
 • przepuklina:kulszowa
 • przepuklina:lędźwiowa
 • przepuklina:sromowa
 • przepuklina:zaotrzewnowa
 • przepuklina:zasłonowa
K46 Nieokreślona przepuklina brzuszna
Nie obejmuje:
 • pochwowa przepuklina jelitowa (N81.5)
Obejmuje:
 • przepuklina jelitowa
 • przepuklina:BNO
 • przepuklina:jelitowa
 • przepuklina:sieciowa
 • przepuklina:śródbrzuszna
 • przepuklina:śródmiąższowa