XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K00-K14 Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk
K03 Inne choroby twardych tkanek zębów
Nie obejmuje:
 • próchnica zębów (K02.-)
 • zgrzytanie zębami BNO (F45.8)
 • zgrzytanie zębami (F45.8)
K03.0 Nadmierne starcie zębów
Obejmuje:
 • Powierzchni:stycznej zębów
 • Powierzchni:zgryzowej zębów
K03.1 Starcie zębów
Obejmuje:
 • Starcie zębów:nawykowe
 • Starcie zębów:obrzędowe
 • Starcie zębów:środkami do czyszczenia
 • Starcie zębów:tradycyjne
 • Starcie zębów:zawodowe
 • Ubytki klinowe zębów BNO
K03.2 Nadżerka zębów
Obejmuje:
 • Nadżerka zębów:BNO
 • Nadżerka zębów:samoistna
 • Nadżerka zębów:wywołana przez:dietę
 • Nadżerka zębów:wywołana przez:leki i środki farmakologiczne
 • Nadżerka zębów:wywołana przez:nawykowe wymioty
 • Nadżerka zębów:zawodowa
K03.3 Patologiczna resorpcja zębów
Obejmuje:
 • Resorpcja zębów (zewnętrzna)
 • Ziarniniak wewnętrzny miazgi
K03.4 Hipercementoza
Obejmuje:
 • Rozrost cementu
K03.5 Zrośnięcie zęba z kością
K03.6 Złogi nazębne
Obejmuje:
 • Kamień nazębny:naddziąsłowy
 • Kamień nazębny:poddziąsłowy
 • Przebarwienie zębów:BNO
 • Przebarwienie zębów:zewnętrzne BNO
 • Złogi nazębne:białe
 • Złogi nazębne:czarne
 • Złogi nazębne:pomarańczowe
 • Złogi nazębne:spowodowane żuciem liści betelu
 • Złogi nazębne:tytoniowe
 • Złogi nazębne:zielone
K03.7 Zmiany zabarwienia tkanek twardych zęba po jego wyrżnięciu się
Nie obejmuje:
 • złogi nazębne (K03.6)
K03.8 Inne określone choroby twardych tkanek zębów
Inne:
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter popromienny i konieczne jest określenie promieniowania, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Obejmuje:
 • Nadwrażliwość zębiny
 • Szkliwo napromieniane
K03.9 Choroby twardych tkanek zębów, nieokreślone