IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I30-I52 Inne choroby serca
I51 Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca
Nie obejmuje:
 • dowolny stan z kategorii I51.4-I51.9 wtórny do nadciśnienia (I11.-)
 • jeśli opisane jako reumatyczne (I00-I09)
 • powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego (I23.-)
I51.0 Ubytek przegrody serca, nabyty
Obejmuje:
 • Nabyty (stary) ubytek przegrody:międzykomorowej
 • Nabyty (stary) ubytek przegrody:międzyprzedsionkowej
 • Nabyty (stary) ubytek przegrody:uszkowej
I51.1 Pęknięcie struny ścięgnistej niesklasyfikowane gdzie indziej
I51.2 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej
I51.3 Zakrzep wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziej
Obejmuje:
 • Zakrzep (stary):komorowy
 • Zakrzep (stary):koniuszkowy
 • Zakrzep (stary):przedsionkowy
 • Zakrzep (stary):uszkowy
I51.4 Zapalenie mięśnia sercowego, nieokreślone
Obejmuje:
 • Zapalenie mięśnia sercowego:BNO
 • Zapalenie mięśnia sercowego:przewlekłe (śródmiąższowe)
 • Zwłóknienie mięśnia sercowego
I51.5 Zwyrodnienie mięśnia sercowego
Obejmuje:
 • Choroba mięśnia sercowego
 • Zwyrodnienie serca lub mięśnia sercowego:starcze
 • Zwyrodnienie serca lub mięśnia sercowego:tłuszczowe
I51.6 Choroby serca i naczyń krwionośnych, nieokreślone
Nie obejmuje:
 • miażdżyca układu sercowo-naczyniowego (I25.0)
Obejmuje:
 • Incydent sercowo-naczyniowy BNO
I51.7 Powiększenie serca
Obejmuje:
 • Przerost serca
 • Rozstrzeń komory
 • Rozstrzeń serca
I51.8 Inne niedokładnie określone choroby serca
Obejmuje:
 • Zapalenie całego serca (ostre) (przewlekłe)
 • Zapalenie serca (ostre) (przewlekłe)
I51.9 Choroba serca, nieokreślona