IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I30-I52 Inne choroby serca
I45 Inne zaburzenia przewodzenia
I45.0 Blok prawej odnogi pęczka Hisa
I45.1 Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka Hisa
Obejmuje:
 • Blok prawej odnogi pęczka Hisa BNO
I45.2 Blok dwuwiązkowy
I45.3 Blok trójwiązkowy
I45.4 Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy
Obejmuje:
 • Blok odnogi pęczka Hisa BNO
I45.5 Inny określony blok serca
Nie obejmuje:
 • blok serca BNO (I45.9)
Obejmuje:
 • Blok zatokowo-przedsionkowy
 • Blok zatokowo-uszkowy
I45.6 Zespół preekscytacji
Obejmuje:
 • Patologiczne pobudzenia przedsionkowo-komorowe
 • Przewodzenie przedsionkowo-komorowe:preekscytacja
 • Przewodzenie przedsionkowo-komorowe:przez drogę dodatkową
 • Przewodzenie przedsionkowo-komorowe:przyspieszone
 • Zespół Lowna-Ganonga-Levine’a
 • Zespół Wolffa-Parkinsona-White’a
I45.8 Inne określone zaburzenia przewodnictwa
Obejmuje:
 • Rozkojarzenie interferencyjne
 • Rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe [AV]
I45.9 Zaburzenie przewodnictwa, nieokreślone
Obejmuje:
 • Blok serca BNO
 • Zespół Stokesa-Adamsa