IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I30-I52 Inne choroby serca
I42 Kardiomiopatia
Nie obejmuje:
 • kardiomiopatia jako powikłanie:ciąży (O99.4)
 • kardiomiopatia jako powikłanie:połogu (O90.3)
 • kardiomiopatia niedokrwienna (I25.5)
I42.0 Kardiomiopatia rozstrzeniowa
Obejmuje:
 • Kardiomiopatia zastoinowa
I42.1 Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
Obejmuje:
 • Przerostowe podzastawkowe zwężenie aorty
I42.2 Inne kardiomiopatie przerostowe
Obejmuje:
 • Kardiomiopatia przerostowa niezwężająca
I42.3 Choroba wsierdzia (eozynofilowa)
Obejmuje:
 • Zapalenie wsierdzia Löfflera
 • Zwłóknienie wsierdzia (tropikalne)
I42.4 Zwłóknienie sprężyste wsierdzia
Obejmuje:
 • Kardiomiopatia wrodzona
I42.5 Inne kardiomiopatie zaciskające
Obejmuje:
 • Kardiomiopatia zaciskająca BNO
I42.6 Kardiomiopatia alkoholowa
I42.7 Kardiomiopatia spowodowana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
I42.8 Inne kardiomiopatie
I42.9 Kardiomiopatia, nieokreślona
Obejmuje:
 • Kardiomiopatia (pierwotna) (wtórna) BNO