IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I30-I52 Inne choroby serca
I41 Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.0 Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Zapalenie mięśnia sercowego:błonicze (A36.8)
 • Zapalenie mięśnia sercowego:gonokokowe (A54.8)
 • Zapalenie mięśnia sercowego:gruźlicze (A18.8)
 • Zapalenie mięśnia sercowego:kiłowe (A52.0)
 • Zapalenie mięśnia sercowego:meningokokowe (A39.5)
I41.1 Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Grypowe zapalenie mięśnia sercowego (ostre):w przebiegu potwierdzonego zakażenia innymi wirusami (J10.8)
 • Grypowe zapalenie mięśnia sercowego (ostre):w przebiegu potwierdzonego zakażenia wirusem grypy ptasiej (J09)
 • Grypowe zapalenie mięśnia sercowego (ostre):w przypadku braku identyfikacji wirusa (J11.8)
 • Zapalenie mięśnia sercowego wywołane przez wirus świnki (B26.8)
I41.2 Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu:choroby Chagasa ostrej (B57.0)
 • Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu:choroby Chagasa przewlekłej (B57.2)
 • Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu:toksoplazmozy (B58.8)
I41.8 Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Reumatoidalne zapalenie mięśnia sercowego (M05.3)
 • Sarkoidozowe zapalenie mięśnia sercowego (D86.8)