IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I30-I52 Inne choroby serca
I35 Niereumatyczne choroby zastawki aortalnej
Nie obejmuje:
 • jeśli o nieokreślonej etiologii, ale z informacją o wadzie zastawki mitralnej (I08.0)
 • jeśli opisane jako reumatyczne (I06.-)
 • jeśli opisane jako wrodzone (Q23.0)
 • przerostowe podzastawkowe zwężenie aorty (I42.1)
I35.0 Zwężenie zastawki aortalnej
I35.1 Niedomykalność zastawki aortalnej
Obejmuje:
 • Fala zwrotna zastawki aortalnej, BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną
 • Niedomykalność zastawki aortalnej, BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną
I35.2 Zwężenie zastawki aortalnej z niedomykalnością
I35.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki aortalnej
I35.9 Zaburzenia funkcji zastawki aortalnej, nieokreślone