IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I30-I52 Inne choroby serca
I34 Niereumatyczne choroby zastawki mitralnej
Nie obejmuje:
 • jeśli o nieokreślonej etiologii, ale z:wadą zastawki aortalnej (I08.0)
 • jeśli o nieokreślonej etiologii, ale z:zwężeniem zastawki mitralnej lub zmianami zarostowymi (I05.0)
 • jeśli opisane jako reumatyczne (I05.-)
 • jeśli opisane jako wrodzone (Q23.2)
 • zastawki mitralnej:niewydolność (I05.8)
 • zastawki mitralnej:wada (I05.9)
 • zastawki mitralnej:zwężenie (I05.0)
I34.0 Niedomykalność zastawki mitralnej
Obejmuje:
 • Fala zwrotna zastawki mitralnej, BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną
 • Niedomykalność zastawki mitralnej, BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną
I34.1 Wypadanie płatka zastawki mitralnej
Nie obejmuje:
 • zespół Marfana (Q87.4)
Obejmuje:
 • Zespół wiotkiej zastawki mitralnej
I34.2 Niereumatyczne zwężenie zastawki mitralnej
I34.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki mitralnej
I34.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki mitralnej, nieokreślone