IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I30-I52 Inne choroby serca
I33 Ostre i podostre zapalenie wsierdzia
Nie obejmuje:
 • ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia (I01.1)
 • zapalenie wsierdzia BNO (I38)
I33.0 Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Obejmuje:
 • Zapalenie wsierdzia (ostre) (podostre):bakteryjne
 • Zapalenie wsierdzia (ostre) (podostre):powolne
 • Zapalenie wsierdzia (ostre) (podostre):septyczne
 • Zapalenie wsierdzia (ostre) (podostre):wrzodziejące
 • Zapalenie wsierdzia (ostre) (podostre):zakaźne BNO
 • Zapalenie wsierdzia (ostre) (podostre):złośliwe
I33.9 Ostre zapalenie wsierdzia, nieokreślone
Obejmuje:
 • Zapalenie wsierdzia i mięśnia sercowego ostre lub podostre
 • Zapalenie wsierdzia i osierdzia ostre lub podostre
 • Zapalenie wsierdzia ostre lub podostre