IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I30-I52 Inne choroby serca
I31 Inne choroby osierdzia
Nie obejmuje:
 • powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego (I23.-)
 • stany określone jako reumatyczne (I09.2)
 • uraz (S26.-)
 • zespół po kardiotomii (I97.0)
I31.0 Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdzia
Obejmuje:
 • Accretio cordis
 • Zarostowe zapalenie śródpiersia i osierdzia
 • Zarośnięcie osierdzia
I31.1 Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia
Obejmuje:
 • Concretio cordis
 • Zwapnienie osierdzia
I31.2 Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie indziej
I31.3 Płyn w worku osierdziowym (niezapalny)
Obejmuje:
 • Wylew chłonki do osierdzia
I31.8 Inne określone choroby osierdzia
Obejmuje:
 • Blaszki nasierdziowe
 • Ogniskowe zrosty osierdzia
I31.9 Choroba osierdzia, nieokreślona
Obejmuje:
 • Tamponada serca
 • Zapalenie osierdzia (przewlekłe) BNO