IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I30-I52 Inne choroby serca
I30 Ostre zapalenie osierdzia
Nie obejmuje:
 • reumatyczne zapalenie osierdzia (ostre) (I01.0)
Obejmuje:
 • ostry wysięk do worka osierdziowego
I30.0 Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdzia
I30.1 Zapalenie osierdzia zakaźne
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Obejmuje:
 • Ropne zapalenie osierdzia
 • Zapalenie osierdzia:gronkowcowe
 • Zapalenie osierdzia:paciorkowcowe
 • Zapalenie osierdzia:pneumokokowe
 • Zapalenie osierdzia:ropne
 • Zapalenie osierdzia:wirusowe
I30.8 Inne postacie ostrego zapalenia osierdzia
I30.9 Ostre zapalenie osierdzia, nieokreślone