IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I30-I52 Inne choroby serca
I30 Ostre zapalenie osierdzia
Nie obejmuje:
 • reumatyczne zapalenie osierdzia (ostre) (I01.0)
Obejmuje:
 • ostry wysięk do worka osierdziowego
I31 Inne choroby osierdzia
Nie obejmuje:
 • powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego (I23.-)
 • stany określone jako reumatyczne (I09.2)
 • uraz (S26.-)
 • zespół po kardiotomii (I97.0)
I32 Zapalenie osierdzia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I33 Ostre i podostre zapalenie wsierdzia
Nie obejmuje:
 • ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia (I01.1)
 • zapalenie wsierdzia BNO (I38)
I34 Niereumatyczne choroby zastawki mitralnej
Nie obejmuje:
 • jeśli o nieokreślonej etiologii, ale z:wadą zastawki aortalnej (I08.0)
 • jeśli o nieokreślonej etiologii, ale z:zwężeniem zastawki mitralnej lub zmianami zarostowymi (I05.0)
 • jeśli opisane jako reumatyczne (I05.-)
 • jeśli opisane jako wrodzone (Q23.2)
 • zastawki mitralnej:niewydolność (I05.8)
 • zastawki mitralnej:wada (I05.9)
 • zastawki mitralnej:zwężenie (I05.0)
I35 Niereumatyczne choroby zastawki aortalnej
Nie obejmuje:
 • jeśli o nieokreślonej etiologii, ale z informacją o wadzie zastawki mitralnej (I08.0)
 • jeśli opisane jako reumatyczne (I06.-)
 • jeśli opisane jako wrodzone (Q23.0)
 • przerostowe podzastawkowe zwężenie aorty (I42.1)
I36 Niereumatyczne choroby zastawki trójdzielnej
Nie obejmuje:
 • jeśli o nieokreślonej etiologii (I07.-)
 • jeśli opisane jako reumatyczne (I07.-)
 • jeśli opisane jako wrodzone (Q22.4)
I37 Choroby zastawki pnia płucnego
Nie obejmuje:
 • jeśli opisane jako reumatyczne (I09.8)
 • jeśli opisane jako wrodzone (Q22.1)
I38 Zapalenie wsierdzia, zastawka nieokreślona
Nie obejmuje:
 • jeśli opisane jako reumatyczne (I09.1)
 • wrodzona niedomykalność zastawki serca BNO (Q24.8)
 • wrodzone zwężenie zastawki serca BNO (Q24.8)
 • zwłóknienie sprężyste wsierdzia (I42.4)
Obejmuje:
 • Fala zwrotna nieokreślonej zastawki BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną lub wrodzoną
 • Niedomykalność nieokreślonej zastawki BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną lub wrodzoną
 • Niewydolność nieokreślonej zastawki BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną lub wrodzoną
 • Zapalenie (przewlekłe) nieokreślonej zastawki BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną lub wrodzoną
 • Zapalenie wsierdzia (przewlekłe) BNO
 • Zwężenie nieokreślonej zastawki BNO lub o określonej etiologii, poza reumatyczną lub wrodzoną
I39 Zapalenie wsierdzia i choroby zastawek serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • zapalenie wsierdzia:gonokokowe (A54.8)
 • zapalenie wsierdzia:gruźlicze (A18.8)
 • zapalenie wsierdzia:kandydozowe (B37.6)
 • zapalenie wsierdzia:kiłowe (A52.0)
 • zapalenie wsierdzia:meningokokowe (A39.5)
 • zapalenie wsierdzia:w chorobie Libmana-Sacksa (M32.1)
 • zapalenie wsierdzia:w przebiegu duru brzusznego (A01.0)
 • zapalenie wsierdzia:w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (M05.3)
I40 Ostre zapalenie mięśnia sercowego
I41 Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I42 Kardiomiopatia
Nie obejmuje:
 • kardiomiopatia jako powikłanie:ciąży (O99.4)
 • kardiomiopatia jako powikłanie:połogu (O90.3)
 • kardiomiopatia niedokrwienna (I25.5)
I43 Kardiomiopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I44 Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa
I45 Inne zaburzenia przewodzenia
I46 Zatrzymanie akcji serca
Nie obejmuje:
 • stany wikłające:poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
 • stany wikłające:zabiegi i operacje położnicze (O75.4)
 • wstrząs kardiogenny (R57.0)
I47 Częstoskurcz napadowy
Nie obejmuje:
 • stany wikłające:poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
 • stany wikłające:zabiegi i operacje położnicze (O75.4)
 • tachykardia:BNO (R00.0)
 • tachykardia:zatokowa BNO (R00.0)
 • tachykardia:zatokowo-przedsionkowa BNO (R00.0)
I48 Migotanie i trzepotanie przedsionków
I49 Inne zaburzenia rytmu serca
Nie obejmuje:
 • bradykardia:błędna (R00.1)
 • bradykardia:BNO (R00.1)
 • bradykardia:zatokowa (R00.1)
 • bradykardia:zatokowo-przedsionkowa (R00.1)
 • stany wikłające:poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
 • stany wikłające:zabiegi i operacje położnicze (O75.4)
 • zaburzenia rytmu serca u noworodków (P29.1)
I50 Niewydolność serca
Nie obejmuje:
 • niewydolność serca u noworodków (P29.0)
 • po zabiegach kardiochirurgicznych lub w wyniku obecności protez sercowych (I97.1)
 • stany wikłające:poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
 • stany wikłające:zabiegi i operacje położnicze (O75.4)
 • wtórna do nadciśnienia (I11.0)
I51 Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca
Nie obejmuje:
 • dowolny stan z kategorii I51.4-I51.9 wtórny do nadciśnienia (I11.-)
 • jeśli opisane jako reumatyczne (I00-I09)
 • powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego (I23.-)
I52 Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • zaburzenia sercowo-naczyniowe BNO w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej (I98.-)