IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I20-I25 Choroba niedokrwienna serca
Inne:
 • (Dla celów określania chorobowości, czas trwania przypisywany kategoriom I21-I25 odnosi się do czasu trwania schorzenia od wystąpienia incydentu niedokrwienia do chwili objęcia opieką. Dla celów określania umieralności okres ten liczy się od wystąpienia dolegliwości do zgonu.)
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia obecności nadciśnienia tętniczego.
Obejmuje:
 • stany przebiegające z nadciśnieniem (I10-I15)
I22 Ponowny zawał serca
Nie obejmuje:
 • określony jako przewlekły lub o potwierdzonym czasie wystąpienia przed ponad 4 tygodniami (28 dniami) (I25.8)
Obejmuje:
 • „dorzut” zawału serca
I22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej
Obejmuje:
 • Ponowny zawał serca (ostry):przednio-boczny
 • Ponowny zawał serca (ostry):przednio-koniuszkowy
 • Ponowny zawał serca (ostry):przednio-przegrodowy
 • Ponowny zawał serca (ostry):ściany przedniej BNO