VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H90-H95 Inne choroby ucha
H91 Inne rodzaje upośledzenia słuchu
Nie obejmuje:
 • czop woskowinowy (H61.2)
 • głuchota psychogenna (F44.6)
 • przemijająca głuchota niedokrwienna (H93.0)
 • upośledzenie słuchu jak w H90.-
 • upośledzenie słuchu spowodowane przez hałas (H83.3)
 • zaburzenia percepcji dźwięków (H93.2)