VII Choroby oka i przydatków oka
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H25-H28 Zaburzenia soczewki
H26 Inne postacie zaćmy
Nie obejmuje:
 • zaćma wrodzona (Q12.0)
H26.0 Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza
H26.1 Zaćma urazowa
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
H26.2 Zaćma wikłająca
Obejmuje:
 • Zaćma w przebiegu chorób gałki ocznej
 • Zaćma w przebiegu przewlekłego zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
 • Zaćmienia plamkowate po ostrym ataku jaskry (podtorebkowe)
H26.3 Zaćma polekowa
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
H26.4 Stany po zaćmie
Obejmuje:
 • Pierścień Soemmerringa
 • Zaćma wtórna
H26.8 Inne określone postacie zaćmy
H26.9 Zaćma, nieokreślona