VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G40-G47 Zaburzenia okresowe i napadowe
G44 Inne zespoły bólu głowy
Nie obejmuje:
 • ból głowy BNO (R51)
 • nerwoból nerwu trójdzielnego (G50.0)
 • nietypowy ból twarzy (G50.1)
G44.0 Klasterowe bóle głowy
Obejmuje:
 • Klasterowe bóle głowy:okresowe
 • Klasterowe bóle głowy:przewlekłe
 • Przewlekły napadowy połowiczy ból głowy