V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
  • zaburzenia rozwoju psychicznego
F90-F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
Inne:
  • (Zaburzenia te polegają bardziej na przerysowaniu normalnych tendencji rozwojowych niż na zmianach jakościowych. Przy określaniu różnicy pomiędzy tymi zaburzeniami emocjonalnymi a zaburzeniami nerwicowymi (F40- F48) największą wartość diagnostyczną ma zgodność z normą rozwojową.)
Nie obejmuje:
  • z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania (F92.-)
F93.8 Inne zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa
Nie obejmuje:
  • zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie (F64.2)
Obejmuje:
  • Nadmierny lęk
  • Zaburzenie tożsamości