V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe
Inne:
 • (Ta część obejmuje schizofrenię jako najważniejszą chorobę w tej grupie, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe), uporczywe zaburzenia urojeniowe, a także dużą grupę ostrych i przemijających zaburzeń psychotycznych. Przypisano tu także zaburzenia schizoafektywne, pomimo ich kontrowersyjnego charakteru.)
F20 Schizofrenia
Inne:
 • (Zaburzenia schizofreniczne charakteryzują się ogólnie podstawowymi i charakterystycznymi zakłóceniami myślenia i postrzegania, jak również niedostosowanym i spłyconym afektem. Jasna świadomość i sprawność intelektu są zwykle zachowane, choć z czasem mogą pojawiać się pewne deficyty poznawcze. Najważniejsze objawy psychopatologiczne obejmują: echo myśli, nasyłanie oraz zabieranie myśli, rozgłaśnianie (odsłonięcie) myśli, postrzeganie urojeniowe oraz urojenia oddziaływania, wpływu lub owładnięcia, głosy omamowe komentujące lub dyskutujące o pacjencie w trzeciej osobie, zaburzenia myślenia i objawy negatywne.)
Nie obejmuje:
 • reakcja schizofreniczna (F23.2)
 • schizofrenia:cykliczna (F25.2)
 • schizofrenia:ostra (niezróżnicowana) (F23.2)
 • zaburzenia schizotypowe (F21)
F20.2 Schizofrenia katatoniczna
Inne:
 • (W schizofrenii katatonicznej dominują nasilone zaburzenia psychomotoryczne, oscylujące pomiędzy takimi skrajnościami jak pobudzenie i osłupienie lub automatyczna uległość i negatywizm. Nienaturalne postawy i pozycje ciała mogą utrzymywać się przez długi czas. Uderzającą cechą tego stanu mogą być epizody gwałtownego pobudzenia. Objawy katatoniczne mogą łączyć się ze stanami podobnymi do snu (oneroidalnymi) – z wyrazistymi omamami scenicznymi.)
Obejmuje:
 • Osłupienie katatoniczne
 • Schizofreniczna:giętkość woskowa
 • Schizofreniczna:katalepsja
 • Schizofreniczna:katatonia