III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych
Nie obejmuje:
 • choroba autoimmunologiczna (układowa) BNO (M35.9)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
D65-D69 Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne
D69 Plamica i inne skazy krwotoczne
Nie obejmuje:
 • łagodna plamica hipergammaglobulinemiczna (D89.0)
 • nadpłytkowość samoistna (krwotoczna) (D47.3)
 • plamica krioglobulinemiczna (D89.1)
 • plamica piorunująca (D65)
 • Zakrzepowa plamica małopłytkowa (M31.1)
D69.4 Inna pierwotna małopłytkowość
Nie obejmuje:
 • małopłytkowość z brakiem kości promieniowych (Q87.2)
 • przemijająca małopłytkowość noworodków (P61.0)
 • zespół Wiskotta-Aldricha (D82.0)