II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C76-C80 Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu
C76 Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym
Nie obejmuje:
  • nowotwór złośliwy:o nieokreślonym umiejscowieniu (C80)
  • nowotwór złośliwy:tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych (C81-C96)
  • nowotwór złośliwy:układu moczowo-płciowego BNO:męskiego (C63.9)
  • nowotwór złośliwy:układu moczowo-płciowego BNO:żeńskiego (C57.9)
C76.1 Klatka piersiowa
Inne:
  • Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym: Klatka piersiowa
Obejmuje:
  • Narządy klatki piersiowej BNO
  • Narządy wewnątrz klatki piersiowej BNO
  • Pacha BNO