I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
A30-A49 Inne choroby bakteryjne
A32 Choroba zakaźna wywołana przez Listeria monocytogenes [listerioza]
Nie obejmuje:
 • listerioza noworodkowa (rozsiana) (P37.2)
Obejmuje:
 • zakażenie pokarmowe wywołane przez Listeria monocytogenes
A32.1 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu wywołane przez Listeria monocytogenes
Obejmuje:
 • Listeriozowe:zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01)
 • Listeriozowe:zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (G05.0)