I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
A00-A09 Choroby zakaźne jelit
A02 Inne zakażenia wywołane przez Salmonella
Obejmuje:
 • zakażenia lub zatrucia pokarmowe wywołane przez Salmonella niezależnie od gatunku, lecz inne niż S. typhi i S. paratyphi
A02.0 Zatrucie pokarmowe wywołane przez Salmonella
Obejmuje:
 • Zapalenie jelit wywołane przez Salmonella
A02.1 Posocznica wywołana przez Salmonella
A02.2 Ogniskowe zakażenia wywołane przez Salmonella
Obejmuje:
 • Salmonellozowe:cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek (N16.0)
 • Salmonellozowe:zapalenie kości i szpiku (M90.2)
 • Salmonellozowe:zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01)
 • Salmonellozowe:zapalenie płuc (J17.0)
 • Salmonellozowe:zapalenie stawów (M01.3)
A02.8 Inne określone zakażenia wywołane przez Salmonella
A02.9 Zakażenie wywołane przez Salmonella, nieokreślone